Api Paladins działa poprawnie

Serwery Paladins są